Příspěvky

Úřední vývěska...

...asi nezná hranice.

Zasažena přívalovou vlnou... obraznosti...